Forum Crystal Launcher'a

Błąd związany z biblioteką system.data.dll uniemożliwiający korzytania z launchera
#1
Używam crystal launchera od dłuższego czasu i wczoraj wszystko działało ale od dzisiaj gdy próbuje wejść w ustawienia/załadować listę wersji minecraft/uruchomić grę wywala mi błąd że brakuje biblioteki "system.data.dll" przeinstalowałem na czysto jave net framework i launchera i sterowniki graficzne ale nie pomogło. podczas ładowania listy minecraft forge nie ma błędu ale nie ładuje ani jednej do wyboru. system win10 karta graficzna GeForce 8600 GT, 64GB ram. dodatkowo załączam screen z błędu przy uruchamianiu gry i przy wchodzeniu w opcje.

ustaliłem jeszcze że to nie problem z launcherem bo dostałem kopie na pewno działającej wersji i jest ten sam problem. Ale jeśli mimo to ktoś ma jakiś pomysł to bym poprosił o pomoc.


Załączone pliki Miniatury
       
Odpowiedz
#2
użyłem automatycznej naprawy sytemu Windows i teraz błąd wygląda tak:

Stack generated: 12.02.2018 19:57:57


System informations

Platform: Microsoft Windows 10 Pro N
Version: Microsoft Windows NT 10.0.15063.0
Java Version: 1.8.0_161 (C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161)
Processor count: 8
Processor type: Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9, GenuineIntel
Graphics adapter 1: n/a (n/a MB)
Physical memory: Użycie RAM: 1928 zajętej z 32707 (5%)
Is64BitOperatingSystem: True
Is64BitProcess: True
Current Thread: (#10)
Command line arguments: {C:\Users\przemek\AppData\Roaming\Crystal-Launcher\CrystalLauncher.exe}
IntPtr.Size: 8


Threads:
[Hide]


Thread: #9096
•Started: 12.02.2018 19:57:16
•CPU time: 00:00:02.6562500
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #9128
•Started: 12.02.2018 19:57:19
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #9132
•Started: 12.02.2018 19:57:19
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #9136
•Started: 12.02.2018 19:57:19
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #9140
•Started: 12.02.2018 19:57:19
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #9144
•Started: 12.02.2018 19:57:19
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 10
•Thread state: Wait


Thread: #9148
•Started: 12.02.2018 19:57:20
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #9152
•Started: 12.02.2018 19:57:20
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #9156
•Started: 12.02.2018 19:57:20
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #9160
•Started: 12.02.2018 19:57:23
•CPU time: 00:00:00.0156250
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #9168
•Started: 12.02.2018 19:57:23
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #9172
•Started: 12.02.2018 19:57:24
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #9180
•Started: 12.02.2018 19:57:24
•CPU time: 00:00:01.9062500
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #9184
•Started: 12.02.2018 19:57:24
•CPU time: 00:00:00.0312500
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #9192
•Started: 12.02.2018 19:57:25
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #9196
•Started: 12.02.2018 19:57:25
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #5244
•Started: 12.02.2018 19:57:32
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #6632
•Started: 12.02.2018 19:57:32
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #3564
•Started: 12.02.2018 19:57:32
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 7
•Thread state: Wait


Thread: #4640
•Started: 12.02.2018 19:57:33
•CPU time: 00:00:00.0156250
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #7764
•Started: 12.02.2018 19:57:33
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 7
•Thread state: Wait


Thread: #5040
•Started: 12.02.2018 19:57:33
•CPU time: 00:00:00.0312500
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #2500
•Started: 12.02.2018 19:57:34
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #1096
•Started: 12.02.2018 19:57:34
•CPU time: 00:00:00.0156250
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #1144
•Started: 12.02.2018 19:57:34
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #7892
•Started: 12.02.2018 19:57:34
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #4632
•Started: 12.02.2018 19:57:34
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #2084
•Started: 12.02.2018 19:57:34
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #2972
•Started: 12.02.2018 19:57:34
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #6692
•Started: 12.02.2018 19:57:34
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #7392
•Started: 12.02.2018 19:57:35
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #4928
•Started: 12.02.2018 19:57:35
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #4924
•Started: 12.02.2018 19:57:35
•CPU time: 00:00:00.0156250
•Priority: 15
•Thread state: Wait


Thread: #3964
•Started: 12.02.2018 19:57:36
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #8404
•Started: 12.02.2018 19:57:36
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #8396
•Started: 12.02.2018 19:57:37
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #8376
•Started: 12.02.2018 19:57:38
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #8380
•Started: 12.02.2018 19:57:38
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #3384
•Started: 12.02.2018 19:57:56
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #2568
•Started: 12.02.2018 19:57:57
•CPU time: 00:00:00.1093750
•Priority: 8
•Thread state: Running


Thread: #3056
•Started: 12.02.2018 19:57:57
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: Wait


Thread: #7832
•Started: 12.02.2018 19:57:57
•CPU time: 00:00:00
•Priority: 8
•Thread state: WaitException name:
[Hide]

System.IO.FileLoadException: Nie można załadować pliku lub zestawu 'System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' lub jednej z jego zależności. Nieprawidłowy klucz publiczny zestawu. (Wyjątek od HRESULT: 0x8013141E)
Nazwa pliku: 'System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'
w System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(Control caller, Delegate method, Object[] args, Boolean synchronous)
w System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args)
w CrystalLauncher.Frames.BaseFrame.Inv(Action par) w C:\Workspaces\CrystalLauncher\CrystalLauncher\Frames\BaseFrame.cs:wiersz 124
w CrystalLauncher.Frames.MainFrame.b__31_0() w C:\Workspaces\CrystalLauncher\CrystalLauncher\Frames\MainFrame.cs:wiersz 352
w CrystalLauncher.Extensions.ThreadFactory.<>c__DisplayClass6_0.b__0() w C:\Workspaces\CrystalLauncher\CrystalLauncher\Extensions\TaskFactory.cs:wiersz 28

OSTRZEŻENIE: rejestrowanie informacji o powiązaniach zestawów jest wyłączone.
Aby włączyć rejestrowanie błędów powiązań zestawów, ustaw wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) równą 1.
Uwaga: z włączeniem rejestrowania błędów powiązań zestawów wiąże się pewien spadek wydajności.
Aby wyłączyć tę funkcję, usuń wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].Exception message:
[Hide]

Nie można załadować pliku lub zestawu 'System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' lub jednej z jego zależności. Nieprawidłowy klucz publiczny zestawu. (Wyjątek od HRESULT: 0x8013141E)


System.Environment.StackTrace:
[Hide]

w System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
w System.Environment.get_StackTrace()
w CrystalLauncher.Dialogs.BugTracker.ExceptionHandler(Exception e) w C:\Workspaces\CrystalLauncher\CrystalLauncher\Dialogs\BugTracker.cs:wiersz 87
w CrystalLauncher.Program.<>c__DisplayClass10_0.b__0() w C:\Workspaces\CrystalLauncher\CrystalLauncher\Program.cs:wiersz 400
w System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
w System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
w System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()


e.Exception.StackTrace:
[Hide]

w System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(Control caller, Delegate method, Object[] args, Boolean synchronous)
w System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args)
w CrystalLauncher.Frames.BaseFrame.Inv(Action par) w C:\Workspaces\CrystalLauncher\CrystalLauncher\Frames\BaseFrame.cs:wiersz 124
w CrystalLauncher.Frames.MainFrame.b__31_0() w C:\Workspaces\CrystalLauncher\CrystalLauncher\Frames\MainFrame.cs:wiersz 352
w CrystalLauncher.Extensions.ThreadFactory.<>c__DisplayClass6_0.b__0() w C:\Workspaces\CrystalLauncher\CrystalLauncher\Extensions\TaskFactory.cs:wiersz 28


e.Exception.GetBaseException().StackTrace:
[Hide]

w System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(Control caller, Delegate method, Object[] args, Boolean synchronous)
w System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args)
w CrystalLauncher.Frames.BaseFrame.Inv(Action par) w C:\Workspaces\CrystalLauncher\CrystalLauncher\Frames\BaseFrame.cs:wiersz 124
w CrystalLauncher.Frames.MainFrame.b__31_0() w C:\Workspaces\CrystalLauncher\CrystalLauncher\Frames\MainFrame.cs:wiersz 352
w CrystalLauncher.Extensions.ThreadFactory.<>c__DisplayClass6_0.b__0() w C:\Workspaces\CrystalLauncher\CrystalLauncher\Extensions\TaskFactory.cs:wiersz 28


e.Exception.TargetSite.Name:
[Show]


Launcher information

Launcher version: 14.1.0
Launcher id: 50c04e6ae1b77b26a11ae2354ac06c58
RAM: Xms5120 Xmx6144
PermGen: 256 (True)
Last data: 2|1_12_2
Frame MainFrame
Threads 39
First run: False
Launch count: 21
Offline mode: False

Launcher log:
[Hide]

19:57:22 INFO Main Crystal Launcher 64-bit (v. 14.1.0)
19:57:22 INFO Main © 2018 - Crystal Launcher - Wszelkie prawa zastrzeżone.
19:57:22 INFO Main Kompilacja 14.1.0.6571.20171228020934000
19:57:22 INFO Main Katalog roboczy: C:\Users\przemek\AppData\Roaming\Crystal-Launcher
19:57:22 INFO Main Rysowanie okna...
19:57:24 INFO CreateDirectories Tworzenie katalogów...
19:57:24 INFO init Sprawdzanie dostępu do plików...
19:57:25 INFO init Odnajdywanie serwera Crystal Launcher...
19:57:25 DEBUG checkStatus Check online status...
19:57:26 INFO init Wyszukiwanie aktualizacji...
19:57:26 INFO init Sprawdzanie ustawień pamięci RAM...
19:57:26 INFO init ID Launchera: 50c04e6ae1b77b26a11ae2354ac06c58
19:57:26 INFO init Sprawdzanie poprawności Javy...
19:57:26 DEBUG RunProcess Launching { program: "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\java.exe", args: " -version"}
19:57:27 INFO RunTests Wykryto 32-bitową wersję Javy: 1.8.0_161
19:57:27 INFO RunTests Ścieżka: C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161
19:57:27 DEBUG RunProcess Launching { program: "C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\bin\java.exe", args: " -version"}
19:57:29 INFO RunTests Wykryto 64-bitową wersję Javy: 1.8.0_161
19:57:29 INFO RunTests Ścieżka: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161
19:57:29 INFO RunTests Java zainicjowana poprawnie!
19:57:29 INFO init Wszystko zdaje się ok, uruchamiam okno logowania...
19:57:35 INFO ReportStatus Trwa logowanie użytkownika asasinek123555
19:57:37 INFO ReportStatus Zalogowano użytkownika 'asasinek123555'
19:57:37 INFO ReportStatus (Id: '19959b877c385ffbac8206f1012dd6bc', Premium: nie)
19:57:37 INFO ReportStatus Sprawdzanie wiadomości...
19:57:37 INFO JoinSession Odświeżanie sesji...
19:57:37 INFO GenerateList Wczytywanie listy graczy online...
19:57:37 INFO ReportStatus Pobieranie skina...
19:57:39 INFO GenerateList Wczytano 3538 rekordów
Odpowiedz
#3
Zaktualizuj launcher - nowa wersja jest napisana w Javie (w C# pozostał tylko program aktualizujący dla Windows'a)
Odpowiedz
#4
Wszytko już ładnie pięknie działa Big Grin dziękuję
Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Exclamation
Błąd
 Błąd podczas instalacji launchera
KonradoElTornado 0 147 30.06.2019, 03:20
Ostatni post: KonradoElTornado
  Błąd launchera komunikat "crystal launcher jest juz uruchomiony" matikil78 6 5 824 29.05.2016, 17:39
Ostatni post: mateusz2015_5102

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości