Forum Crystal Launcher'a

błąd Pixel format not accelerated
#1
Witam. Na komputerze kolegi występuje taki błąd:

[18:53:10][INFO][InitMainWindow]Crystal Launcher wersja 10.4.4 (64-bit)
[18:53:11][INFO][InitMainWindow]© 2017 - Crystal Launcher - Wszelkie prawa zastrzeżone.
[18:53:11][INFO][InitMainWindow]Numer wersji: 10.4.4.6307.20170408225445000
[18:53:11][INFO][InitMainWindow]Katalog roboczy: C:\Users\ROBERTINO\AppData\Roaming\Crystal-Launcher
[18:53:11][WARN][InitMainWindow]Proces uruchomiony jako administrator!
[18:53:11][INFO][InitMainWindow]Tworzenie katalogów...
[18:53:11][INFO][InitMainWindow]Odnajdywanie lokalizacji Javy
[18:53:11][INFO][InitMainWindow]Sprawdzanie dostępu do plików...
[18:53:12][INFO][InitMainWindow]Odnajdywanie serwera Crystal Launcher...
[18:53:13][INFO][InitMainWindow]Sprawdzanie aktualizacji...
[18:53:13][INFO][LoadMainWindow]Rysowanie interfejsu...
[18:53:13][INFO][LoadMainWindow]Sprawdzanie klucza użytkownika...
[18:53:13][INFO][LoadMainWindow]Sprawdzanie ID Launchera...
[18:53:13][INFO][LoadMainWindow]Wczytywanie ustawień użytkownika...
[18:53:15][INFO][Login]Zalogowano na konto NonPremium!
[18:53:17][DEBUG][ShowOnList]Odświeżanie listy graczy...
[18:53:17][DEBUG][StartMe]Showning browser
[18:53:17][INFO][ContinueLogin]Zalogowano się na konto: hexagon123 | 1bb28c3c461ecd6381b079dbbb3052c1
[18:53:17][INFO][finish_DownloadStats] 
[18:53:17][INFO][finish_DownloadStats]─────────────────[  Statystyki launchera  ]─────────────────
[18:53:17][INFO][finish_DownloadStats]Aktualnie online jest 3105 graczy!
[18:53:17][INFO][finish_DownloadStats]Najwięcej graczy online - 4250 - było dnia 13 kwietnia 2017 o godzinie 12:25:56
[18:53:17][INFO][finish_DownloadStats]To jest 17465801 uruchomienie launchera.
[18:53:17][INFO][finish_DownloadStats]Ta instancja launchera została uruchomiona 20 razy
[18:53:17][INFO][finish_DownloadStats]────────────────────────────────────
[18:53:17][INFO][finish_DownloadStats]System operacyjny: Microsoft Windows 10 Home
[18:53:18][INFO][finish_DownloadStats]CPU: Intel® Core™ i3 CPU       M 370  @ 2.40GHz
[18:53:18][INFO][finish_DownloadStats]GPU #1: Intel® HD Graphics (n/a MB)
[18:53:18][INFO][finish_DownloadStats]RAM: Użycie RAM: 3 164 MB zajętej z 5 940 MB (53%)
[18:53:18][INFO][finish_DownloadStats]JVM_DIR: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\bin\javaw.exe
[18:53:18][INFO][finish_DownloadStats]Ścieżka instalacji: C:\Users\ROBERTINO\AppData\Roaming\Crystal-Launcher\CrystalLauncher.exe
[18:53:18][INFO][finish_DownloadStats]────────────────────────────────────
[18:53:18][INFO][finish_DownloadStats] 
[18:53:20][DEBUG][StartMe]Showning console
[18:53:20][INFO][LaunchGame]Uruchamianie paczki modyfikacji: Minecraft 1.7.2
[18:53:20][DEBUG][LaunchGameAsync2]Repository: official
[18:53:21][DEBUG][needUpdate]HasUpdate: 1.3, has?: False
[18:53:22][DEBUG][DeleteDirectory]Remove directory: C:\Users\ROBERTINO\AppData\Roaming\Crystal-Launcher\instances\Vanilla_1.7.2\.minecraft\versions\1.7.2\1.7.2-natives\META-INF
[18:53:22][INFO][LaunchGame]Uruchamiam paczkę modów na następującej konfiguracji:
[18:53:22][INFO][PrintSystemNfo]===========================================
[18:53:22][INFO][PrintSystemNfo] OS: Microsoft Windows 10 Home
[18:53:24][INFO][PrintSystemNfo] CPU: Intel® Core™ i3 CPU       M 370  @ 2.40GHz
[18:53:24][INFO][PrintSystemNfo] GPU #1: Intel® HD Graphics (n/a MB)
[18:53:24][INFO][PrintSystemNfo] RAM: Użycie RAM: 3 186 MB zajętej z 5 940 MB (53%)
[18:53:24][INFO][PrintSystemNfo]===========================================
[18:53:24][INFO][PrintSystemNfo] Xmx: 3072M  |  Xms: 2048
[18:53:24][INFO][PrintSystemNfo] Permgen: False,  val: 256M
[18:53:24][INFO][PrintSystemNfo] Metaspace: False,  val: 256M
[18:53:24][INFO][PrintSystemNfo]===========================================
[18:53:27][INFO][Process][18:53:27] [Thread-1/INFO]: Setting user: hexagon123
[18:53:27][INFO][Process][18:53:27] [Thread-1/INFO]: (Session ID is token:7f08f718-809a-bcfc-fc6d-c5501a03a25e:1bb28c3c461ecd6381b079dbbb3052c1)
[18:53:27][INFO][Process]Completely ignored arguments: [--isLegacy, false]
[18:53:28][INFO][Process][18:53:28] [Client thread/INFO]: LWJGL Version: 2.9.0
[18:53:28][INFO][Process][18:53:28] [Client thread/ERROR]: Couldn't set pixel format
[18:53:28][INFO][Process]org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated
[18:53:28][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method) ~[lwjgl-2.9.0.jar:?]
[18:53:28][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52) ~[lwjgl-2.9.0.jar:?]
[18:53:28][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:244) ~[lwjgl-2.9.0.jar:?]
[18:53:28][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:306) ~[lwjgl-2.9.0.jar:?]
[18:53:28][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:848) ~[lwjgl-2.9.0.jar:?]
[18:53:28][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:757) ~[lwjgl-2.9.0.jar:?]
[18:53:28][INFO][Process] at azd.Z(SourceFile:354) [1.7.2.jar:?]
[18:53:28][INFO][Process] at azd.e(SourceFile:689) [1.7.2.jar:?]
[18:53:28][INFO][Process] at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:103) [1.7.2.jar:?]
[18:53:28][INFO][Process] at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[?:1.8.0_131]
[18:53:28][INFO][Process] at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_131]
[18:53:28][INFO][Process] at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_131]
[18:53:28][INFO][Process] at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_131]
[18:53:28][INFO][Process] at crystallauncher.MinecraftConstructor.run(MinecraftConstructor.java:28) [proxyserver.jar:?]
[18:53:29][INFO][Process]---- Minecraft Crash Report ----
[18:53:29][INFO][Process]// I'm sorry, Dave.
[18:53:29][INFO][Process]
[18:53:29][INFO][Process]Time: 08.07.17 18:53
[18:53:29][INFO][Process]Description: Initializing game
[18:53:29][INFO][Process]
[18:53:29][INFO][Process]org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated
[18:53:29][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)
[18:53:29][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)
[18:53:29][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:244)
[18:53:29][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:306)
[18:53:29][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:848)
[18:53:29][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:757)
[18:53:29][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:739)
[18:53:29][INFO][Process] at azd.Z(SourceFile:367)
[18:53:29][INFO][Process] at azd.e(SourceFile:689)
[18:53:29][INFO][Process] at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:103)
[18:53:29][INFO][Process] at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
[18:53:29][INFO][Process] at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
[18:53:29][INFO][Process] at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
[18:53:29][INFO][Process] at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
[18:53:29][INFO][Process] at crystallauncher.MinecraftConstructor.run(MinecraftConstructor.java:28)
[18:53:29][INFO][Process]
[18:53:29][INFO][Process]
[18:53:29][INFO][Process]A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
[18:53:29][INFO][Process]---------------------------------------------------------------------------------------
[18:53:29][INFO][Process]
[18:53:29][INFO][Process]-- Head --
[18:53:29][INFO][Process]Stacktrace:
[18:53:29][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)
[18:53:29][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)
[18:53:29][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:244)
[18:53:29][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:306)
[18:53:29][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:848)
[18:53:29][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:757)
[18:53:29][INFO][Process] at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:739)
[18:53:29][INFO][Process] at azd.Z(SourceFile:367)
[18:53:29][INFO][Process]
[18:53:29][INFO][Process]-- Initialization --
[18:53:29][INFO][Process]Details:
[18:53:29][INFO][Process]Stacktrace:
[18:53:29][INFO][Process] at azd.e(SourceFile:689)
[18:53:29][INFO][Process] at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:103)
[18:53:29][INFO][Process] at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
[18:53:29][INFO][Process] at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
[18:53:29][INFO][Process] at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
[18:53:29][INFO][Process] at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
[18:53:29][INFO][Process] at crystallauncher.MinecraftConstructor.run(MinecraftConstructor.java:28)
[18:53:29][INFO][Process]
[18:53:29][INFO][Process]-- System Details --
[18:53:29][INFO][Process]Details:
[18:53:29][INFO][Process] Minecraft Version: 1.7.2
[18:53:29][INFO][Process] Operating System: Windows 10 (amd64) version 10.0
[18:53:29][INFO][Process] Java Version: 1.8.0_131, Oracle Corporation
[18:53:29][INFO][Process] Java VM Version: Java HotSpot™ 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
[18:53:29][INFO][Process] Memory: 2069851016 bytes (1973 MB) / 2134114304 bytes (2035 MB) up to 3207856128 bytes (3059 MB)
[18:53:29][INFO][Process] Memory: 2069851016 bytes (1973 MB) / 2134114304 bytes (2035 MB) up to 3207856128 bytes (3059 MB)
[18:53:29][INFO][Process]Java HotSpot™ 64-Bit Server VM warning: Using incremental CMS is deprecated and will likely be removed in a future release
[18:53:29][INFO][Process] JVM Flags: 7 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xms2048M -Xmx3072M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn128M
[18:53:30][INFO][Process] AABB Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
[18:53:30][INFO][Process] IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0
[18:53:30][INFO][Process] Launched Version: 1.7.2
[18:53:30][INFO][Process] LWJGL: 2.9.0
[18:53:30][INFO][Process] OpenGL: ~~ERROR~~ RuntimeException: No OpenGL context found in the current thread.
[18:53:30][INFO][Process] Is Modded: Very likely; Jar signature invalidated
[18:53:30][INFO][Process] Type: Client (map_client.txt)
[18:53:30][INFO][Process] Resource Packs: []
[18:53:30][INFO][Process] Current Language: ~~ERROR~~ NullPointerException: null
[18:53:30][INFO][Process] Profiler Position: N/A (disabled)
[18:53:30][INFO][Process] Vec3 Pool Size: ~~ERROR~~ NullPointerException: null
[18:53:30][INFO][Process] Anisotropic Filtering: Off (1)
[18:53:30][INFO][Process]#@!@# Game crashed! Crash report saved to: #@!@# C:\Users\ROBERTINO\AppData\Roaming\Crystal-Launcher\instances\Vanilla_1.7.2\.minecraft\crash-reports\crash-2017-07-08_18.53.29-client.txt
[18:53:30][ERROR][exited]Launcher wykrył znany błąd.
[18:53:30][ERROR][exited]Szczegóły: Pixel format not accelerated

Karta graficzna to intel hd graphics.
Pamięć RAM to 5,8GB (w użyciu 3GB używanej pamięci RAM.
Procesor to intel core i3 CPU M 370 @ 2.40GHz.
Sterowniki są najnowsze.
Próbowałem odinstalować jave 8 i zainstalować ponownie i nic to nie pomogło.
Przywróciłem też sterownik karty graficznej do starszej wersji i też to nic nie pomogło.

Proszę o pomoc.


Załączone pliki
.txt   Crystal_Launcher-2017-07-08.txt (Rozmiar: 11,34 KB / Pobrań: 2)
Odpowiedz
#2
Dobrze, ale ten procesor to jakiś wypadek,
nie ma na stronie intela sterownika do grafiki na win10
zatem, pewnie po prostu kolega wgrał pierwszy lepszy, albo nie wgrał wcale.
Dopytaj, jak dla mnie to kupno pierwszej lepszej używanej grafiki z allegro powinno rozwiązać problem
aczkolwiek należy pamiętać by karta graficzna obsługiwała windows10 (na forach musisz poczytać o tym)
pozdrawiam.
_____________________________Change...____________________________
[Obrazek: 254612_538028179546941_1168170896_n.jpg]
Odpowiedz
#3
Zapomniałem dopisać że tata kolegi zaaktualizował system windows z siódemki do dziesiątki. Gra działała bez żadnych błędów na windows 7 a na windows 10 nie działa.
Odpowiedz
#4
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem wyżej, musicie zrobić downgrade bo inaczej nie pogracie w zbyt dużo tytułów
_____________________________Change...____________________________
[Obrazek: 254612_538028179546941_1168170896_n.jpg]
Odpowiedz
#5
Czyli kolega ma kupić sobie nowy komputer?
Bo ten na którym jest błąd to laptop taty kolegi.
Odpowiedz
#6
Nie koniecznie, wystarczy zainstalowanie od nowa tej 7-demki
_____________________________Change...____________________________
[Obrazek: 254612_538028179546941_1168170896_n.jpg]
Odpowiedz
#7
Tyle że tata kolegi na to nie pozwoli.
Odpowiedz
#8
Nic nie poradzę,
wątpie by producent nagle wydał nowsze sterowniki
_____________________________Change...____________________________
[Obrazek: 254612_538028179546941_1168170896_n.jpg]
Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Rainbow Pixel format not accelerated dominik0990 2 2 662 08.08.2017, 19:55
Ostatni post: xFufciak
  Pixel Format Not Accelerated _PanEdzio_ 1 2 036 10.10.2016, 17:14
Ostatni post: PaWelo1900
  Problem "pixel format not accelerated" emanek 1 1 682 19.09.2016, 13:28
Ostatni post: McMinePolak
  Pixel format (..) win10 Crimev 1 1 874 08.08.2016, 09:18
Ostatni post: Elox
  Tryby wyświetlania wątku Pixel format not acceletared Win 10 Crimev 3 2 874 07.08.2016, 14:42
Ostatni post: Elox
  Pixel format not acceletared Win 7 HelpMePL 1 1 864 06.08.2016, 11:09
Ostatni post: xFufciak

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości