Forum Crystal Launcher'a

Huzuni crashuje Minecrafta
#1
Mam problem. Otóż gdy chciałem odpalić Mc na paczce Huzuni to Minecraft wywala mi crasha. Proszę o pomoc...
Odpowiedz
#2
log
_____________________________Change...____________________________
[Obrazek: 254612_538028179546941_1168170896_n.jpg]
Odpowiedz
#3
CHce widzieć twoje logi, logi, logi xD
Odpowiedz
#4
Oto moje logi
[18:21:36][INFO][Button1_Click]Uruchamianie paczki modów: Huzuni 1.7.10
[18:22:15][INFO][McHandler][MC][18:22:15] [main/INFO]: Setting user: Kubowskyy543
[18:22:15][INFO][McHandler][MC][18:22:15] [main/INFO]: (Session ID is token:dc0a4393-2b36-8696-5670-67042b69cde0:1f6b219e44d7be58fa1b9729f0dc9e37)
[18:22:16][INFO][McHandler][MC]Completely ignored arguments: [--isLegacy, false]
[18:22:17][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraft.cc.setLightOpacity
[18:22:17][INFO][McHandler][MC][18:22:17] [Client thread/INFO]: LWJGL Version: 2.9.1
[18:22:19][INFO][McHandler][MC][OptiFine]
[18:22:19][INFO][McHandler][MC][OptiFine] OptiFine_1.7.10_HD_U_A2
[18:22:19][INFO][McHandler][MC][OptiFine] Wed Mar 09 18:22:19 CET 2016
[18:22:19][INFO][McHandler][MC][OptiFine] OS: Windows XP (x86) version 5.1
[18:22:19][INFO][McHandler][MC][OptiFine] Java: 1.8.0_45, Oracle Corporation
[18:22:19][INFO][McHandler][MC][OptiFine] VM: Java HotSpot™ Client VM (mixed mode), Oracle Corporation
[18:22:19][INFO][McHandler][MC][OptiFine] LWJGL: 2.9.1
[18:22:19][INFO][McHandler][MC][OptiFine] OpenGL: Intel 845G version 1.3.0 - Build 4.14.10.4342, Intel
[18:22:19][INFO][McHandler][MC][OptiFine] OpenGL Version: 1.3
[18:22:19][INFO][McHandler][MC][OptiFine] OpenGL Fancy fog: Not available (GL_NV_fog_distance)
[18:22:19][INFO][McHandler][MC][OptiFine] OpenGL Occlussion culling: Not available (GL_ARB_occlusion_query)
[18:22:19][INFO][McHandler][MC][OptiFine] Maximum texture size: 2048x2048
[18:22:19][INFO][McHandler][MC][OptiFine] Checking for new version
[18:22:21][INFO][McHandler][MC][18:22:21] [Client thread/INFO]: Reloading ResourceManager: Default
[18:22:21][INFO][McHandler][MC][OptiFine] *** Reloading textures ***
[18:22:21][INFO][McHandler][MC][OptiFine] Resource packs: Default
[18:22:22][INFO][McHandler][MC]
[18:22:22][INFO][McHandler][MC]Starting up SoundSystem...
[18:22:22][INFO][McHandler][MC]Initializing LWJGL OpenAL
[18:22:22][INFO][McHandler][MC] (The LWJGL binding of OpenAL. For more information, see http://www.lwjgl.org)
[18:22:33][INFO][McHandler][MC][OptiFine] Version found: D1
[18:22:43][INFO][McHandler][MC]OpenAL initialized.
[18:22:43][INFO][McHandler][MC]
[18:22:43][INFO][McHandler][MC][18:22:43] [Sound Library Loader/INFO]: Sound engine started
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] Multipass connected textures: false
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] Loading texture map: textures/blocks
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] Multipass connected textures: false
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: ModLoader
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraft.src.FMLRenderAccessLibrary
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: LightCache
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: BlockCoord
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.common.MinecraftForge
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.common.ForgeHooks
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.MinecraftForgeClient
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.ForgeHooksClient
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: cpw.mods.fml.common.FMLCommonHandler
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: cpw.mods.fml.client.FMLClientHandler
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.IItemRenderer$ItemRenderType
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraft.vfb.getSkyRenderer
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraft.vfb.getCloudRenderer
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraft.vfb.getWeatherRenderer
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.client.IRenderHandler
[18:22:46][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.common.DimensionManager
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.event.world.WorldEvent$Load
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: cpw.mods.fml.common.eventhandler.EventBus
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Class not present: net.minecraftforge.event.world.ChunkWatchEvent$UnWatch
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraft.cc.getBedDirection
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraft.cc.isBedFoot
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraft.cc.canRenderInPass
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraft.cc.hasTileEntity
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Field not present: net.minecraft.tn.captureDrops
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Field not present: net.minecraft.tn.capturedDrops
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraft.tn.shouldRenderInPass
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraft.tn.canRiderInteract
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraft.ebb.shouldRenderInPass
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraft.ebb.getRenderBoundingBox
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraft.fw.onEntitySwing
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraft.x5.isCurativeItem
[18:22:47][INFO][McHandler][MC][OptiFine] (Reflector) Method not pesent: net.minecraft.uy.hasEffect
[18:22:48][INFO][McHandler][MC][OptiFine] Texture size: textures/blocks, 512x256
[18:22:48][INFO][McHandler][MC][18:22:48] [Client thread/INFO]: Created: 512x256 textures/blocks-atlas
[18:22:48][INFO][McHandler][MC][OptiFine] Loading texture map: textures/items
[18:22:48][INFO][McHandler][MC][OptiFine] Texture size: textures/items, 256x256
[18:22:48][INFO][McHandler][MC][18:22:48] [Client thread/INFO]: Created: 256x256 textures/items-atlas
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]---- Minecraft Crash Report ----
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]// Quite honestly, I wouldn't worry myself about that.
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]Time: 09.03.16 18:22
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]Description: Initializing game
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]java.lang.IllegalStateException: Function is not supported
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at org.lwjgl.BufferChecks.checkFunctionAddress(BufferChecks.java:58)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at org.lwjgl.opengl.GL15.glGenBuffers(GL15.java:116)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.sh.a(sh.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.sh.<init>(sh.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.th.<init>(th.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.th.<init>(th.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.wd.<init>(wd.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.lh.a(lh.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.fb.a(fb.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.minecraft.client.v.d(v.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.minecraft.client.v.m(v.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.minecraft.client.main.Main.main(Main.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at crystallauncher.MineClient.main(MineClient.java:74)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]---------------------------------------------------------------------------------------
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]-- Head --
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]Stacktrace:
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at org.lwjgl.BufferChecks.checkFunctionAddress(BufferChecks.java:58)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at org.lwjgl.opengl.GL15.glGenBuffers(GL15.java:116)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.sh.a(sh.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.sh.<init>(sh.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.th.<init>(th.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.th.<init>(th.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.wd.<init>(wd.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.lh.a(lh.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.fb.a(fb.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC] at net.minecraft.client.v.d(v.java)
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]
[18:22:54][INFO][McHandler][MC]-- Initialization --
[18:22:55][INFO][McHandler][MC]Details:
[18:22:55][INFO][McHandler][MC]Stacktrace:
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] at net.minecraft.client.v.m(v.java)
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] at net.minecraft.client.main.Main.main(Main.java)
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] at crystallauncher.MineClient.main(MineClient.java:74)
[18:22:55][INFO][McHandler][MC]
[18:22:55][INFO][McHandler][MC]-- System Details --
[18:22:55][INFO][McHandler][MC]Details:
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] Minecraft Version: 1.7.10
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] Operating System: Windows XP (x86) version 5.1
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] Java Version: 1.8.0_45, Oracle Corporation
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] Java VM Version: Java HotSpot™ Client VM (mixed mode), Oracle Corporation
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] Memory: 393586600 bytes (375 MB) / 523501568 bytes (499 MB) up to 1060372480 bytes (1011 MB)
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] JVM Flags: 7 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xms512M -Xmx1024M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn128M
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] AABB Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] Launched Version: 1.7.10
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] LWJGL: 2.9.1
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] OpenGL: Intel 845G GL version 1.3.0 - Build 4.14.10.4342, Intel
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] GL Caps: Using GL 1.3 multitexturing.
[18:22:55][INFO][McHandler][MC]Not using framebuffer objects because OpenGL 1.4 is not supported, EXT_blend_func_separate is supported, OpenGL 3.0 is not supported, ARB_framebuffer_object is not supported, and EXT_framebuffer_object is not supported.
[18:22:55][INFO][McHandler][MC]Anisotropic filtering is supported and maximum anisotropy is 2.
[18:22:55][INFO][McHandler][MC]Shaders are not available because OpenGL 2.1 is not supported, ARB_shader_objects is not supported, ARB_vertex_shader is not supported, and ARB_fragment_shader is not supported.
[18:22:55][INFO][McHandler][MC]
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] Is Modded: Very likely; Jar signature invalidated
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] Type: Client (map_client.txt)
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] Resource Packs: []
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] Current Language: English (US)
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] Profiler Position: N/A (disabled)
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] Vec3 Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
[18:22:55][INFO][McHandler][MC] Anisotropic Filtering: Off (1)
[18:22:55][INFO][McHandler][MC]#@!@# Game crashed! Crash report saved to: #@!@# C:\Documents and Settings\xxx\Dane aplikacji\Crystal-Launcher\instances\Huzuni_1.7.10\.minecraft\crash-reports\crash-2016-03-09_18.22.54-client.txt
[18:22:55][INFO][McHandler][MC]AL lib: (EE) alc_cleanup: 1 device not closed
[18:22:55][INFO][McHandler][MC]Java HotSpot™ Client VM warning: Using incremental CMS is deprecated and will likely be removed in a future release
[18:22:55][INFO][McHandler][MC]
[18:22:56][INFO][McHandler][MC]
[18:22:56][ERROR][exited]Launcher wykrył znany błąd.
Odpowiedz
#5
miałes to dac jako plik ;-; xdd
[Obrazek: O3DHIA5.gif]
Odpowiedz
#6
Nie wszystkie mody działają

------------------------------
Ostrzegam cię nigdy nie cheatój na serwerach minecrafta huzuni to zło
Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Phishing w paczce Huzuni 1.8 konradxd1337 2 866 05.08.2018, 18:57
Ostatni post: konradxd1337
  Nie działa mi huzuni Werwez 4 3 326 15.10.2016, 09:36
Ostatni post: Elox
  Problem z Paczką Modów NightVision4 oraz Huzuni 1.7.2 kimono21 1 3 019 12.03.2015, 22:41
Ostatni post: LuNa

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości